Chiến lược phát triển

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam, là biểu tượng về giải pháp và chất lượng thời trang Việt, hướng tới chinh phục thị trường ASEAN và thế giới.

SỨ MỆNH

Kowil muốn mang đến niềm vui và giá trị cao nhất cho khách hàng bằng sự sáng tạo về thiết kế, tiên phong về chất liệu, được hình thành từ một môi trường đầy nhiệt huyết, đam mê và phát triển con người.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của Kowil chính là KOWIL ID
(ID hiểu là nhận dạng, sự khác biệt, duy nhất của Kowil)

• Nhiệt huyết (K) – Keenness
• Tối ưu (O) – Optimization
• Bản lĩnh (W) – Willpower
• Chính trực (I) – Integrity
• Tiên phong (L) – Leading
• Sáng tạo (I) – Innovation
• Kỷ luật (D) – Discipline

CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người, KOWIL mang tới một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và đáp ứng được việc phát triển bản thân cho mỗi cán bộ, nhân viên làm việc tại công ty.

3012

Tiếng Việt