Chiến lược phát triển

Tầm Nhìn

Kowil cam kết mang đến niềm vui và giá trị cao nhất cho khách hàng bằng sự sáng tạo về thiết kế, tiên phong về chất liệu, được tạo nên bởi đội ngũ đầy trách nhiệm, nhiệt huyết và đam mê

Sứ Mệnh

Kowil cam kết mang đến niềm vui và giá trị cao nhất cho khách hàng bằng sự sáng tạo về thiết kế, tiên phong về chất liệu, được tạo nên bởi đội ngũ đầy trách nhiệm, nhiệt huyết và đam mê.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Keenness: Nhiệt huyết

Leading: Tiên phong – Optimization: Tối ưu

Innovation: Sáng tạo – Willpower: Bản lĩnh

Discipline: Kỉ luật – Integrity: Chính trực

CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người, KOWIL mang tới một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và đáp ứng được việc phát triển bản thân cho mỗi cán bộ, nhân viên làm việc tại công ty.

3012

Tiếng Việt